Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OCÚ MAD 379/2021-1336/2021

 OZNAMENIE O MIESTE ULOZENIA PISOMNOSTI

Občan: ISTVÁN NAGY

93014 Mad

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením

upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto

oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách.

Dátum vyvesenia: 18.05.2021