Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Výzva Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a §
11 ods. 3 zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie
a okliesnenie stromov a iných porastov
, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky
energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach
najneskôr do 07.01.2021.