Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mad za rok 2019

dokument (.pdf): nUznHKO19