Návrh na uznesenie HK

Návrh na uznesenie

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020

dokument (.pdf): Návrh na uznesenie