Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

 

V súlade s ustanovením  § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov ( ďalej len volebný zákon)

 

 

m   e   n   u  j  e m

Mgr. Alžbetu Véghovú,  zamestnankyňu Obecného úradu v Made

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Made  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov  samosprávnych krajov, ktoré budú uskutočnené dňa 29. októbra  2022.

 Kontakt:  Telefón: +421 551 31 26

                 Mobil : +421 0911 951 137

                 Email: alzbeta.veghova@obecmad.sk

Adresa : Obec Mad Obecný úrad č. 200, 930 14 Mad

V Made, dňa  06.07.2022

                                                                                         Mgr. Gabriel László, MBA

                                                                                                    starosta obce