Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

STAROSTA OBCE MAD
Obecný úrad č. 200, 930 MAD

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov
samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov
V súlade s ustanovením § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej len volebný zákon)

m e n u j e m

Mgr. Alžbetu Szeifovú, zamestnankyňu Obecného úradu v Made
za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Made pre voľby do orgánov samosprávy obcí
a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré budú uskutočnené dňa 29. októbra 2022.

Kontakt: Telefón: +421 551 31 26
Mobil : +421 0911 951 137
Email: alzbeta.veghova@obecmad.sk
Adresa : Obec Mad Obecný úrad č. 200, 930 14 Mad

V Made, dňa 03.10.2022
Mgr. Gabriel László, MBA
starosta obce