Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

11. 11. 2019

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zbierka zákonov dokument (.pdf): rozhodnutie – vyhlásenie volieb   Informácie pre voliča dokument (.pdf): Informácie pre voliča   Práva voliť a byť volený dokument (.pdf): Práva voliť a byť volený   Žiadosť o voľbu poštou dokument (.pdf): Žiadosť o voľbu poštou   Poučovanie o spôsobe hlasovania, ktorý požiadal voľbu […]