Návrh na uznesenie HK

03. 03. 2021

Návrh na uznesenie Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 dokument (.pdf): Návrh na uznesenie

Uznesenia zo 4. ObZ

15. 08. 2020

Uznesenia z ObZ 4/2020 zo dňa 10. 08. 2020 dokument (.pdf): uznesenia 4/2020

Návrh na uznesenie

21. 02. 2020

Návrh na uznesenie Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mad za rok 2019 dokument (.pdf): nUznHKO19