POZOR NA PODVODNÍKOV! Sčítanie obyvateľstva 2021

07. 05. 2021

POZOR NA PODVODNÍKOV! Obyvatelia, ktorí ešte nesplnili svoju zákonnú povinnosť a nečítali sa, majú dve možnosti: osobne sa dostaviť na miestny obecný úrad, kde ich sčíta stacionárny asistent, alebo telefonicky kontaktovať obec /prípadne call centrum/ a požiadať o pomoc pri sčítaní – mobilný asistent ich príde sčítať priamo domov.   Mobilných asistentov sčítania ustanovuje obec. […]

COVID-19 testovanie

06. 05. 2021

OZNÁMENIE Oznamujeme našim občanom, že podľa COVID AUTOMATU s účinnosťou od 03.05.2021 Dunajskostredský okres je zaradený do prvého stupňa varovania na Covid-19 a platnosť negatívneho testu je 21 dní, z tohto dôvodu v obci Mad nebudeme tento víkend testovať! Zostaňme naďalej zodpovední a dodržujme hygienické predpisy!

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI

05. 05. 2021

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA Spis č. : OCÚMAD 379/2021-1263/2021 Občan: ROMAN VASS Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením upozorňujeme občana, že mu má byt‚ doručená písomnosť. Adresát si môže uloženú zásielku prevziat‚ v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia […]

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA

03. 05. 2021

  PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE Vážení obyvatelia, pokiaľ Ste nestihli vyplniť dotazník na elektronické sčítanie obyvateľov alebo nemáte k dispozícii internet, od 3. mája do 13. júna  navštívte kontaktné miesto vytvorené na Obecnom úrade v Made, kde Vám stacionárni asistenti pomôžu s vyplnením dotazníka alebo si môžete vyžiadať pomoc mobilného asistenta na tel. čísle 0911128126 Mobilný asistent Vás navštívi doma a pomôže vyplniť  sčítací dotazník na počítači Štatistického […]

Koronavírus – dôležité informácie!

03. 05. 2021

Koronavírus – dôležité informácie vyhláška UVZ SR pri ohrození verejného zdravia (.pdf): vstup osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa Uznesenie vlády SR č. 225 (.pdf): covid automat od 3.5. 2021 Uznesenie vlády SR č. 229 (.pdf): núdzový stav 3.5. 2021 vyhláška UVZ SR pri ohrození verejného zdravia (.pdf): prevádzky a hromadné podujatia Epidemiologická situácia (.pdf): k 28. 4. 2021 vyhláška UVZ […]

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI

29. 04. 2021

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Občan: Roman Vass Písomnosť je uložená na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190 Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona Č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri […]

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

28. 04. 2021

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa §2 ods.3 zákona NR SR č.184/1999 Z.z. opoužívaní jazykov národnostných menšín vznení neskorších predpisov Názov orgánu verejnej správy: Obecný úrad Mad Miesto pôsobenia: č. 200, 930 14 Mad JAZYK MENŠINY, ktorý občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu používať v […]