Úradný výpis z uznesenia č. 47

Úradný výpis z uznesenia č. 47

Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.10. 2016

(dokument .pdf) uvuzn47