Úradný výpis z uznesenia č.41

Úradný výpis z uznesenia č.41

Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.09.2016

dokument (.pdf): uzn4116