dodatok č.1 k VZN 9/2011

03. 07. 2017

dodatok č.1 k VZN 9/2011, ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce Mad (dokument .pdf) d1vzn0911

dodatok č.1 k VZN 1/2016

15. 12. 2016

dodatok č.1 k VZN 1/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby (dokument .pdf) d1vzn0116

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2013

26. 06. 2016

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mad (pdf) d1VZN0113