Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Cintorín

informácie o cintoríne a o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Mad v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. Zákon č. 398/2019 s účinnosťou od 1.1.2020 sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov.

Poplatky za užívacie právok horbu sa ustanovujú podľa VZN č. 2/2018 :

– jednohrob – 20 eur

– dvojhrob – 40 eur

– trojhrob – 60 eur

– štvorhrob – 80 eur

– detský hrob (do 14 rokov) – 10 eur

– urnový hrob – 10 eur

– krypta (jednohrobka) – 30 eur

– krypta (dvojhrobka) – 50 eur

– krypta (trojhrobka) – 70 eur

Kontakt

Otváracie hodiny

Otváracia doba cintorína: denne v čase od 07:00 hod. do 20:30 hod.

Otváracie hodiny počas mimoriadnych štátnych sviatkov:

- od 01.11. do 02.11. v čase od 07:00 hod. do 22:00 hod.

- od 24.12. do 26.12. v čase od 07:00 hod. do 22:00 hod.

Galéria