Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Komunita

Výzva na deratizáciu škodcov

Výzva na deratizáciu škodcov

Dunajskostredský Regionálny úrad verejného zdravotníctva a hygieny upozorňuje našich obyvateľov, fyzických, právnických osôb a podnikateľov o dôležitosti jarnej deratizácie v období:

od 04. apríla 2022 do 24. apríla 2022

Realizácia je najmä doporučené v rodinných domoch a bytoch, v pivniciach, v prístavbách, v búdach a v maštaliach, aby sme aj s tým chránili ľudské zdravie.

Informácie o dočasnom útočisku pre Ukrajincov prichádzajúcich na SlovenskoMigračné informačné centrum poskytuje informačnú pomoc utečencom z Ukrajiny a ich hostiteľom na nasledujúcom odkaze: https://www.mic.iom.sk/sk/

Kontakt:

Bratislava

PONDELOK- PIATOK  od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00
Tel: 0850 211 478 (zvýhodnené číslo z územia SR) +421 2 5263 0023
Fax: +421 2 5263 0093

Skype: micconsultant (voice calls only)

Telegram/Signal: +421 908 767 853 (voice calls only)

E-mail: mic@iom.int

——————————————————————————————————-

Košice
PONDELOK- PIATOK od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00

Tel: 0850 211 478(zvýhodnené číslo z územia SR) +421 55 625 8662
Fax: +421 55 699 8499

Email: mic@iom.int

Humanitárna pomoc pre vojnových utečencov

Vážení Obyvatelia Obce Mad!

Oznamujeme Vám, že naša obec organizuje humanitárnu pomoc pre vojnových utečencov.

Zbierame:

trvanlivé potraviny (olej, cukor, konzervy, polotovary, sušienky, detská výživa, múka, cestoviny, trvanlivé mlieko, sladkosti a nechladené výrobky), hygienické potreby (mydlo, sprchový gél, šampón, zubná pasta, zubná kefka, hygienické vložky, plienky), čistiace prostriedky (prací prášok, utierky, špongie, prostriedok na umývanie riadu, dezinfekčné prostriedky), deky, prikrývky.

Dať si záväzok je možný dvoma spôsobmi:

1. odovzdať podpory do miestneho kultúrneho domu obce v pracovných dňoch

od 8:00 do 16:00 hod.

2. e-mailom oznámiť podporu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na:

uosppz@minv.sk

pomocukrajine@minv.sk

Svoje podpory je treba oznámiť e-mailom aj na adresu: info@obecmad.sk

V tomto prípade je potrebné uviesť formu daru (čo darujete), množstvo (koľko kg) a Vaše kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo). Dostanete spätnú väzbu ako ďalej postúpiť.

ĎALEJ

V prípade možnosti poskytovania ubytovania pre utečencov, nahláste na miestny obecný úrad.

Výzva PZ – podvody na senioroch

VÝZVA –  UPOZORNENIE

Polícia aj touto cestou upozorňuje na škody páchané na senioroch, tzv. „vnukovské podvody“.

Recept podvodu je nasledovný: podvodníci telefonicky zavolajú staršej osobe, vydávajú sa za advokátov, policajtov, sudcov, alebo za vnuka danej osoby. Uvádzajú, že u vnuka v Maďarsku policajti našli drogy, a preto ho zadržali.

Starého človeka navádzajú na zaplatenie   kaucie, aby sa jeho vnuk mohol hájiť na slobode. Držia ho stále na linke, podvodník ho informuje, že pred domom naňho čaká taxík, tam môže odovzdať peniaze. Peniaze v obálke vraj potom už odvezie taxikár priamo vnukovi.

Stalo sa aj to, že danú osobu odviezli taxíkom k bankomatu, aby určenú sumu mohol vybrať.

Starší ľudia v pomykove často podľahnú podvodu, a svoje usporené peniaze podvodníkovi odovzdajú.

V Dunajskej Strede už polícia dostala viac oznámení o „úspešnom“ podvode, ako aj o viacerých pokusoch o podvod. Doteraz najvyššia vylákaná suma bola 10 000 eur.

Polícia preto dôrazne upozorňuje starších ľudí a ich rodinných príslušníkov:

– ak im príde takýto hovor, treba ho zrušiť a zavolať svojmu dieťaťu, vnukovi, členovi domácnosti, a tak si overiť opodstatnenosť informácie,

– ani polícia, ani iná organizácia nepýta od zadržanej osoby peniaze.

Zároveň žiadajú, aby príbuzní upozornili starších na nebezpečenstvo vyplývajúce z tejto série podvodov!

Oznam k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

O z n á m e n i e

k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti a k poplatku za komunálny odpad

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru 2022.

Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorý počas roku 2021 nadobudol nehnuteľnosť kúpou, alebo u neho nastali zmeny ako napr. bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, ukončil stavbu (nadstavbu) kolaudačným rozhodnutím alebo zmenil účel užívania stavby.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podať na obecnom úrade počas úradných hodín najneskôr do 31. januára 2022.

Tlačivo priznania je dostupné TU  a na obecnom úrade.

Ďalej upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť poplatníka na poplatku za komunálny odpad. Poplatník je v zmysle ustanovení zákona o miestnych daniach povinný do 30 dní odo dňa vzniku, zániku poplatkovej povinnosti a zmien skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku oznámiť tieto obci.

Pozor zmena!

Oznamujeme Našim občanom,

že zber komunálneho odpadu posledný krát v tomto roku bude dňa 21. decembra 2021, v utorok.

Odstávka pitnej vody

Oznamujeme našim občanom, že dňa 14. decembra 2021, v utorok od 08:00 od 12:00 hodiny na území celej obce nebude dodávka pitnej vody. Ďakujeme za pochopenie.

Mikuláš v našej obci

Oznamujeme našim občanom, že dňa 5. decembra 2021, v nedeľu od 17:00 hodiny do našej obce zavíta Mikuláš. Z dôvodu vyhlásenej mimoridanej situácie Mikuláš rozdá balíčky deťom doma.

Príchod Mikuláša bude signalizovať hlasitá hudba.

Obec zabezpečuje balíček deťom vo veku do 12 rokov na základe trvalého a prechodného pobytu v obci.

Je možnosť doručenia balíčka aj pre deti, ktoré nemajú žiadny pobyt v obci. V tom prípade poprosíme zabezpečiť balíčky s uvedením mena, priezviska dieťaťa a presnej adresy doručenia a odovzdať ich v kultúrnom dome v čase od 8:00 do 15:00 hod. a po 16:00 hod. na adrese č. 117 najneskôr 4.12. do 12:00 hod.