Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

A speciális szavazási módról szóló információk

A speciális szavazási módról szóló információk

A 2014. évi 180. sz. a választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény alapján választópolgár az a személy, aki a 2022.
október 29-i választások során szavazati joggal rendelkezik és aki a választások napjáig
COVID-19 megbetegedés miatt a közegészség védelme érdekében karanténban vagy
elkülönítve van, választópolgár az összevont választásokkor a vele közös háztartásban élő
személy is.

A választópolgár az állandó lakhelye szerinti helyi választási bizottság jegyzőkönyvvezetőjének
benyújtja a speciális szavazási mód iránti kérelmét saját maga vagy egyéb más személy által,
kizárólag telefonon az állandó lakhely szerinti község ügyfél fogadási ideje alatt, leghamarabb
2022. október 24-én.

A speciális szavazási mód iránti kérelem benyújtás végső határideje a választások előtti utolsó
munkanap, azaz 2022. október 28. péntek 12:00 óra.

A helyi választási bizottság jegyzőkönyvvezetőjének elérhetőségei:
031/551 32 53, 0911 951 137

A választópolgár az állandó lakhelye szerinti helyi választási bizottság jegyzőkönyvvezetőjét
telefonon értesíti, hogy kérelmezi a speciális szavazási módot és megadja a személyes adatait a
következő terjedelemben:
– családi és utónév
– személyi szám
– állandó lakhely címe
– ha az állandó lakhelytől eltérő címen szeretne szavazni, akkor azt a címet. A speciális szavazási
mód végrehajtását olyan címen kérheti, amely a választópolgár állandó lakhelye szerinti választási
körzetében található a helyi képviselő-testület megválasztása során,
– telefonszám.

Egy telefonos kérelemmel lehetőség van az egy közös háztartásban élő személyeknek a speciális
választópolgárok névjegyzékébe való bejegyzésére. Ebben az esetben a választópolgár megadja a
vele közös háztartásban élő személyek személyes adatait, akik szeretnének speciális módon
szavazni.
A választások napján a választópolgár várja a speciális választási bizottság tagjainak érkezését
reggel 7:00 és este 20:00 közt. A speciális bizottság kiküldött tagjai a megérkezés után értesítik a
választópolgárt (pl. becsengetnek, illetve a magadott telefonszámon felhívják).

Abban az esetben, ha a választópolgár ismételt felszólítás után sem jelenik meg, hogy szavazzon,
akkor úgy kell tekinteni, mintha elutasította volna a szavazást. A speciális bizottság kiküldött tagjai
ezt a tényt rögzítik a speciális választópolgárok névjegyzékébe és az ilyen választópolgárhoz vissza
már nem térnek.

Minden választópolgár személyesen szavaz, más személy általi képviseletre nincs mód. A
választópolgár a speciális választási bizottság előtt személyigazolványával vagy külföldi esetében
tartózkodási engedélyével igazolja magát. Ha a választópolgár nem igazolja magát, akkor nem
szavazhat.