Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

A községi vagyon

A községi vagyon kezelését a következő jogszabályok szabályozzák:

  • A 369/1990 Tt.  a községi önkormányzatokról szóló törvény
  • A 138/1991 Tt. a községi vagyongazdálkodásról szóló törvény
  • A182/1993 Tt.a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonáról szóló törvény
  • A községi vagyonnal való gazdálkodás és ennek  kezelését szabályzó irányelvek

A község vagyonát a község tulajdonában lévő dologi eszközök és a község vagyoni értékű jogai képezik. A község vagyona a község feladatainak teljesítését szolgálja.

A község vagyonát gyarapítani, értékét növelni kell és teljes értéket tekintve számottevő csökkenés nélkül kell megőrizni Ha külön előírás másként nem rendelkezik, a község ingatlanvagyonát tilos elajándékozni.

 A község vagyonát különösen közcélokra, vállalkozási tevékenységre és a község önkormányzati tevékenységének gyakorlására lehet felhasználni.

 A község közcélokat szolgáló azon vagyona (különösen a helyi közúthálózat és egyéb közterek), amelyek használatát a község nem korlátozta, a nyilvánosság számára hozzáférhetők és a nyilvánosság által rendeltetésszerűen használhatók. A község vagyonával és község által használt állami vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés alapelveinek meghatározása, az ilyen vagyont érintő legfontosabb intézkedések jóváhagyása, illetve az ilyen vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzése a képviselő- testület kizárólagos jogköre.