Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
dodatok č. 1 PROJEKTSERVIS, s.r.o. Dunajské nábrežie 1159/5, 94505 Komárno 36557510 dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenstva 67200,00 23. 3. 2015
1231064938 zmluva KOOPERATIVA poisťovňia a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00 585 441 poistná zmluva 48,36 1. 3. 2015
1/2015 zmluva Vojtech Škuliba zmluva o nájme bytu 238,00 27. 2. 2015 1. 3. 2015 28. 2. 2017
1/2015 zmluva Mária Szabó opakovaná nájomná zmluva 241,00 27. 2. 2015 1. 3. 2015 28. 2. 2017
10/52a/2015 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30 794 536 dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 340,80