Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
2/2015 zmluva Andrea Kázmérová opakovaná nájomná zmluva 28. 9. 2015 1. 10. 2015 30. 9. 2017
zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda Ádorská č. 41, 929 01 Dunajská Streda 30 794 536 dodatok č. 1 k Dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti 25. 9. 2015
zmluva MAXNETWORK, s.r.o. Kpt. J. Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany 36250481 dodatok č. 1 24. 9. 2015
zmluva MAXNETWORK, s.r.o. Kpt. J. Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany 36250481 dodatok č. 2 k zmluve o dielo 24. 9. 2015
TT02804 zmluva Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 30 794 323 zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku 149266,67 23. 9. 2015
9/02/2015 zmluva BAPROJ - Ing. Bakos Karol Prowazekova 8, 945 01 Komárno 17722853 zmluva o dielo 200,00 4. 9. 2015
120900095 zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00 585 441 poistná zmluva 16,12 1. 9. 2015
08/2015 zmluva Peter Bedinszky zmluva o nájme bytu 167,00 31. 8. 2015 1. 9. 2015 31. 8. 2017
zmluva MAXNETWORK s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866/18, Velké Úľany 36250481 zmluva o dielo 177000,00 25. 8. 2015
zmluva Ing. Ľudovít Pfeiferlik - Ludwig Dunajské nábrežie 34/8, 94501 Komárno 17598257 zmluva o poskytovaní služby 230,00 25. 8. 2015
55/TT/2015 zmluva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kollárova 8, 917 02 Trnava 00151866 zmluva o poskytnutí dotácie 9000,00
91/52a/2015 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30 794 536 dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 952,80 24. 8. 2015
07/2015 zmluva Viera Jurigová zmluva o nájme bytu 195,00 11. 8. 2015 1. 9. 2015 31. 8. 2017
zmluva Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 zmluva o poskytovaní verejných služieb 7. 8. 2015
zmluva Mgr. Renáta Nagyová Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu 25,00 5. 8. 2015
120900104 zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00 585 441 poistná zmluva 08,06 1. 8. 2015
zmluva MAXNETWORK s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866/18, Velké Úľany 36250481 zmluva o budúcej zmluve 27. 7. 2015
81/52a/2015 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 307 945 36 dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 476,40 22. 7. 2015
00800201/342/2015 zmluva ALGAIL s.r.o. Novojelčanská 1396/124, 925 23 Jelka 44743025 mandátna zmluva 1170,00 17. 7. 2015
zmluva Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 zmluva o poskytovaní verejných služieb 10,00 14. 7. 2015