Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
121405589 Zmluva Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36 361 518 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia 167,76
121405588 Zmluva Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36 361 518 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia 209,70 7. 7. 2014
121405590 Zmluva Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36 361 518 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia 167,76 7. 7. 2014
Zmluva lng. Ľudovít Pfeiferlik - Ludwig Dunajské nábrežie 34/8, 945 01 Komárno 17598257 Zmluva o poskytovaní služby 950,00 7. 7. 2014
9/3-2014/OSP Zmluva Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10, Trnava 37836901 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 200,00 7. 7. 2014
121402034 Zmluva Západoslovenská distribuiná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36 361 518 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia 209,70 25. 6. 2014
25/50/NS/2014 Dohoda ÚPSVaR 92901 Dunajská Streda, Ádorská 41 37 847 554 dohoda o poskytnutí finančného príspevku 3908,28 20. 6. 2014
5/2014 Nájomná zmluva Hajnalka Sátorová Nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta 9,20 18. 6. 2014
Zmluva DARUTIL s.r.o. Bratislavská 14, 929 01 Dunajská Streda 36253171 Zmluva o nájme nebytových priestorov 10,00 9. 6. 2014
0000267122 zmluva MEDIATEL s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35 859 415 zmluva o uverejnení firmy v zozname 144,00 5. 6. 2014
Dohoda ÚPSVaR Dunajská Streda Ádorská č. 41, 929 01 Dunajská Streda 37 847 554 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 3. 6. 2014
Dodatok č. 3 Monika Tóthová Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu 21,00
Dodatok č. 3 Jaroslav Kürthy Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu 31,00 30. 5. 2014
Dodatok č. 3 Peter László Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu 27,00 30.5. 2014
Dodatok č. 3 Hajnalka Sátorová Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu 16,00 30. 5. 2014
Dodatok č. 3 Gabriel Ivanics Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu 15,00 30. 5. 2014
Dodatok č. 3 Ľudovít Sóky Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu 16,00 30. 5. 2014
Dodatok č. 3 Alexander Majer, Anikó Ivanicsová Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu 23,00 30. 5. 2014
Dodatok č. 3 Silvia Koczkásová Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu 19,00 30. 5. 2014
28/50j/NS 2014 Dohoda UPSVaR Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 378 475 54 Dohoda o poskytnutí príspevku 3420,09 28. 5. 2014