Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy


Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/html/obecmad.sk/public_html/wp-includes/date.php on line 319

Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/html/obecmad.sk/public_html/wp-includes/date.php on line 354
Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
19/04/50J/7 zmluva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30794536 dohoda o poskytnutí príspevku 5052,51 24. 4. 2019
19/04/054/33 zmluva Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax 4396,56 26. 3. 2019
2/2019 zmluva Zoltán Vendégh nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta 40,00 4. 3. 2019 5. 3. 2019 3. 3. 2029
1/2019 zmluva Zoltán Vendégh nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta 20,00 4. 3. 2019 5. 3. 2019 3. 3. 2029
zmluva Úrad vlády Slovenskej republiky dodatok č. 1/2019 26. 2. 2019
zmluva PURA, spol. s r.o. dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 1. 3. 2019
zmluva Vojtech Škuliba opakovaná nájomná zmluva 238,00 28. 2. 2019 1. 3. 2019 28. 2. 2021
2/2019 zmluva Mária Szabó opakovaná nájomná zmluva 241,00 28. 2. 2019 1. 3. 2019 28. 2. 2021
I312041R88801 zmluva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 00 681 156 zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 148200,00 22. 2. 2019
zmluva Ľudovít Sóky dodatok č. 2 k opakovanej nájomnej zmluve 18. 2. 2019
zmluva ZŠ Mateja Korvína s VJM Dolný Štál Dodatok k "Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb" 1. 2. 2019
1/2019 zmluva Arpád Berec opakovaná nájomná zmluva 255,00 31.1. 2019 1. 2. 2019 31.1. 2021
zmluva Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina 31575951 zmluva o grantovom účte 18. 1. 2019
DS1/OAOTPAESF/ZAM/2019/7889 zmluva Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30794536 Dodatok č. 1 k dohode č. 18/04/52A/257 15. 1. 2019
DS1/OAOTPAESF/ZAM/2019/8405 zmluva Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30794536 Dodatok č. 1 k dohode č. 18/04/52A/271 15. 1. 2019
zmluva StavCraft, s.r.o. 477, 925 07 Mostová 47530758 zmluva o dielo 3600 14. 1. 2019
DS1/OAOTPAESF/ZAM/2019/7311 zmluva Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30 794 536 Dodatok č. 1 k dohode č. 18/04/52A/198 11. 1. 2019
QUO-53330-N6R3/1 zmluva MEDIATEL s.r.o. zmluva o uverjnení inzercie 150,00 7. 1. 2019
zmluva Slovak Telekom, a.s. dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 31. 12. 2018
5190040318 zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group úrazové poistenie 06,64 31. 12. 2018 1. 1. 2019 30. 6. 2019