Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy


Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/html/obecmad.sk/public_html/wp-includes/date.php on line 319

Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/html/obecmad.sk/public_html/wp-includes/date.php on line 354
Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
zmluva Prima banka Slovensko, a.s. zmluva o grantovom účte 3. 9. 2019
zmluva ZŠ Mateja Korvína s VJM Dolný Štál zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 2. 9. 2019
8/2019 zmluva Peter Bedinszky opakovaná nájomná zmluva 167,00 30. 8. 2019 1. 9. 2019 31. 8. 2021
7/2019 zmluva Viera Jurigová opakovaná nájomná zmluva 195,00 30. 8. 2019 1. 9. 2019 31. 8. 2021
04/2019 zmluva Katarína Pónyová zmluva o nájme bytu 108,00 28. 8. 2019 1. 9. 2019 31. 8. 2021
03/2019 zmluva Mgr. Annamária Mezzeyová zmluva o nájme bytu 168,00 28. 8. 2019 1. 9. 2019 31. 8. 2021
zmluva JKL production, s.r.o. Donnerova 717/5, 84104 Bratislava 36286133 zmluva o spolupráci 3000,00 27. 8. 2019 28. 8. 2019
71/2019/2 zmluva BALA, a.s. Veľká Budafa 66, 93034 Holice 36228427 zmluva o dielo 147277,86 22. 8. 2019
zmluva SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 zmluva o poskytovaní služieb 31. 7. 2019
zmluva EPIC Partner a.s. Bratislavská cesta 4931, 94501 Komárno 48038521 zmluva o dielo 720,00 31. 7. 2019
zmluva EPIC Partner a.s. Bratislavská cesta 4931, 94501 Komárno 48038521 zmluva o dielo 1650,00 29. 7. 2019
zmluva Annamária Somogyiová Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu 29. 7. 2019
011-3/O-ŠP/2019 zmluva Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10, 917 01 Trnava 37836901 zmluva o poskytnutí dotácie 500,00 22. 7. 2019
135072 08U02 zmluva Environmentálny fond Martinská 49, 821 05 Bratislava 30 796 491 zmluva o poskytnutí podpory 18000,00 1. 7. 2019 9. 7. 2019
6/2019 zmluva Eva Pápaiová opakovaná nájomná zmluva 230,00 28. 6. 2019 1. 7. 2019 30. 6. 2021
20-2-Z/2019 zmluva Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10, 917 01 Trnava 37836901 zmluva o poskytnutí dotácie 1000,00 19. 6. 2019
5/2019 zmluva Eva Miklósová opakovaná nájomná zmluva 230,00 31. 5. 2019 1. 6. 2019 31. 5. 2021
19/04/51A2/10 zmluva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30794536 dohoda o poskytnutí finančného príspevku 4723,20 28. 5. 2019
zmluva Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Zilina 31575951 zmluva o grantovom účte 28. 5. 2019
19/04/50J/17 zmluva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30794536 dohoda o poskytnutí príspevku 5052,51 23. 5. 2019