Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy


Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/html/obecmad.sk/public_html/wp-includes/date.php on line 319

Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/html/obecmad.sk/public_html/wp-includes/date.php on line 354
Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
19/04/054/33 zmluva Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax 4396,56 26. 3. 2019
2/2019 zmluva Zoltán Vendégh nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta 40,00 4. 3. 2019 5. 3. 2019 3. 3. 2029
1/2019 zmluva Zoltán Vendégh nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta 20,00 4. 3. 2019 5. 3. 2019 3. 3. 2029
zmluva Úrad vlády Slovenskej republiky dodatok č. 1/2019 26. 2. 2019
zmluva PURA, spol. s r.o. dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 1. 3. 2019
zmluva Vojtech Škuliba opakovaná nájomná zmluva 238,00 28. 2. 2019 1. 3. 2019 28. 2. 2021
2/2019 zmluva Mária Szabó opakovaná nájomná zmluva 241,00 28. 2. 2019 1. 3. 2019 28. 2. 2021
I312041R88801 zmluva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 00 681 156 zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 148200,00 22. 2. 2019
zmluva Ľudovít Sóky dodatok č. 2 k opakovanej nájomnej zmluve 18. 2. 2019
zmluva ZŠ Mateja Korvína s VJM Dolný Štál Dodatok k "Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb" 1. 2. 2019
1/2019 zmluva Arpád Berec opakovaná nájomná zmluva 255,00 31.1. 2019 1. 2. 2019 31.1. 2021
zmluva Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina 31575951 zmluva o grantovom účte 18. 1. 2019
DS1/OAOTPAESF/ZAM/2019/7889 zmluva Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30794536 Dodatok č. 1 k dohode č. 18/04/52A/257 15. 1. 2019
DS1/OAOTPAESF/ZAM/2019/8405 zmluva Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30794536 Dodatok č. 1 k dohode č. 18/04/52A/271 15. 1. 2019
zmluva StavCraft, s.r.o. 477, 925 07 Mostová 47530758 zmluva o dielo 3600 14. 1. 2019
DS1/OAOTPAESF/ZAM/2019/7311 zmluva Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30 794 536 Dodatok č. 1 k dohode č. 18/04/52A/198 11. 1. 2019
QUO-53330-N6R3/1 zmluva MEDIATEL s.r.o. zmluva o uverjnení inzercie 150,00 7. 1. 2019
zmluva Slovak Telekom, a.s. dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 31. 12. 2018
5190040318 zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group úrazové poistenie 06,64 31. 12. 2018 1. 1. 2019 30. 6. 2019
zmluva MAPA Slovakia Digital s.r.o. zmluva o spracovaní osobných údajov 18. 12. 2018