Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy


Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/html/obecmad.sk/public_html/wp-includes/date.php on line 319

Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/html/obecmad.sk/public_html/wp-includes/date.php on line 354
Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
KRHZ-TT-VO-2020/81-027 zmluva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 zmluva o výpožičke 27. 4. 2020 28. 4. 2020 30. 6. 2022
095-006182 18SK02 zmluva GRENKELEASING s.r.o. Karadžičova 10, 821 08 Bratislava 43878989 leasingová zmluva 185,98 16. 4. 2020 17. 4. 2020
320 0821 zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 00177474 zmluva o poskytnutí dotácie 3000,00 7. 4. 2020 8. 4. 2020
11-45632 zmluva Union poisťovňa, a. s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31322051 poistná zmluva 1820,96 5. 4. 2020 6. 4. 2020
50/006/20 zmluva Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina 31575951 zmluva o úvere 24. 3. 2020 25. 3. 2020
zmluva SPP a.s. dodatok č. 4 k zmluve o dodávke plynu 13. 3. 2020 14. 3. 2020
PHZ-OPK1-2019-003283 zmluva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 zmluva o poskytnutí dotácie 9239,81 9. 3. 2020 13. 3. 2020
zmluva Tanečné divadlo Ifjú Szívek Mostová 8, 81102 Bratislava 31796796 dodatok č. 1 11. 3. 2020 12. 3. 2020
2020/020/ZVP002 zmluva Tanečné divadlo Ifjú Szívek Mostová 8, 81102 Bratislava 31796796 zmluva o verejnom predstavení 2000,00 6. 3. 2020 7. 3. 2020
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/13 zmluva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava 42 181 810 dodatok č. 1 3. 3. 2020 4. 3. 2020
zmluva Tibor Kása dodatok č. 1 21. 2. 2020 22. 2. 2020
zmluva Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10, 917 01 Trnava 37836901 zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 20. 2. 2020 21. 2. 2020
07/2018 zmluva Margita Gyeráková dodatok č. 2 k opakovanej nájomnej zmluve 09,00 13. 2. 2020 14. 2. 2020
zmluva MEVA-SK s.r.o, Rožňava Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak 31681051 kúpna zmluva 7920,00 5. 2. 2020 6. 2. 2020
zmluva KO - MONT MAD, s.r.o. zmluva o dielo 131805,67 27. 1. 2020 28. 1. 2020
OPKZP-P01-SC111-2017-33/13/164 zmluva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava 42 181 810 zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke 27. 1. 2020 28. 1. 2020
zmluva Obec Kolíňany darovacia zmluva 200,00 17. 1. 2020
I312041R88801D02 zmluva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2. 12. 2019 4. 12. 2019
14/2019 zmluva Tamás Méheš opakovaná nájomná zmluva 136,00 29. 11. 2019 1. 12. 2019 30. 11. 2021
682/2019 zmluva Benjamin Kántor zámenná zmluva 70,49 29. 11. 2019 30. 11. 2019