Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
18/04/051/148 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe 25. 10. 2018
18/04/52A/198 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30794536 dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 900,36 23. 10. 2018
33/2018 zmluva Intersystem EU s.r.o. Dukelská 295/34, 01401 Bytča 46186123 kúpna zmluva 8899,20 20. 10. 2018
zmluva N.M. - Audit, spol. s r.o. audit 840,00 5. 10. 2018
zmluva Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností 1. 10. 2018
03/2018 zmluva Anikó Csölleová zmluva o nájme bytu 255,00 28. 9. 2018 1. 10. 2018 30. 9. 2020
12/2018 zmluva Tomáš Póda opakovaná nájomná zmluva 255,00 28. 9. 2018 1. 10. 2018 30. 9. 2020
18/04/054/136 zmluva Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30 794 536 dohoda o poskytnutí finančných príspevkov 19357,20 25. 9. 2018
1/2018 zmluva Občianske združenie Pro Mad - Új Nagymadért 930 14 Mad č. 200 42158095 zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 500,00 17. 9. 2018
zmluva ZŠ Mateja Korvína s VJM Dolný Štál zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 31. 8. 2017
02/2018 zmluva Árpád Turczi, PhD. nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta 18,40 7. 9. 2018 7. 9. 2018 6. 9. 2028
11/2018 zmluva Melinda Molnárová opakovaná nájomná zmluva 255,00 31. 8. 2018 1. 9. 2018 31. 8. 2020
10/2018 zmluva Hajnalka Sátorová opakovaná nájomná zmluva 139,00 31. 8. 2018 1. 9. 2018 31. 8. 2020
zmluva KO - MONT MAD, s.r.o. dodatok č. 2 k zmluve o prenájme nebytových priestorov 24. 8. 2018
zmluva Peter László dodatok č. 2 k opakovanej nájomnej zmluve 27. 8. 2018
117 - 3 - ŠP /2018 zmluva Trnavský samosprávny kraj zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 500,00 21. 8. 2018
69/POD-201/18 zmluva Slovenská agentúra životného prostredia Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 00626031 zmluva o poskytnutí dotácie 5000,00 16. 8. 2018
09/2018 zmluva Peter László opakovaná nájomná zmluva 238,00 15. 8. 2018 16. 8. 2018 15. 8. 2020
zmluva Ladislav Nagy dodatok č. 2 k opakovanej nájomnej zmluve 85,00 14. 8. 2018
zmluva Eva Miklósová dodatok č. 3 k opakovanej nájomnej zmluve 90,00 14. 8. 2018