Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
116/2017/54 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30794536 dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov 17287,62 27. 9. 2017
12373108U02 zmluva Environmentálny fond Martinská 49, 821 05 Bratislava 30796491 dotácia 90000,00 14. 9. 2017
zmluva Denisa Valaseková dodatok č. 4 k opakovanej nájomnej zmluve 11,00 19. 9. 2017
zmluva Vojtech Škuliba dodatok č. 3 k opakovanej nájomnej zmluve 15,00 19. 9. 2017
zmluva Ladislav Nagy dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu 19,00 19. 9. 2017
zmluva Emília Gibitzová dodatok č. 4 k opakovanej nájomnej zmluve 11,00 19. 9. 2017
zmluva Mária Szabó dodatok č. 2 k opakovanej nájomnej zmluve 23,00 19. 9. 2017
zmluva Andrea Kázmérová Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu 20,00 19. 9. 2017
zmluva Alžbeta Brondošová nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta 9,20 7. 9. 2017 7. 9. 2017 6. 9. 2027
zmluva ZŠ Mateja Korvína s VJM Dolný Štál Hlavná 41/113, Dolný štál 37836447 zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 31. 8. 2017 4. 9. 2017 29. 6. 2018
07/2017 zmluva Viera Jurigová opakovaná nájomná zmluva 195,00 25. 8. 2017 1. 9. 2017 31. 8. 2019
08/2017 zmluva Peter Bedinszky opakovaná nájomná zmluva 167,00 25. 8. 2017 1. 9. 2017 31. 8. 2019
522/2017 zmluva Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 00151513 zmluva o poskytnutí dotácie 1000,00 11. 8. 2017
zmluva Vojtech Škuliba dodatok č. 2 k opakovanej nájomnej zmluve 24,00 22. 8. 2017
zmluva MAPA Slovakia Digital s.r.o. Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 45 325 600 zmluva o spracovaní osobných údajov 14. 8. 2017
zmluva MAPA Slovakia Digital s.r.o. Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 45 325 600 zmluva o poskytovaní služieb 240,00 14. 8. 2017
zmluva Obec Kányád zmluva o spolupráci 11. 8. 2017
zmluva ProWire s.r.o. Pávia 2348/11, 94501 Komárno 50510827 zmluva o manažmente VO 1500,00 31. 7. 2017
zmluva ProWire s.r.o. Pávia 2348/11, 94501 Komárno 50510827 zmluva o dielo 1000,00 31. 7. 2017
03/2017 zmluva Annamária Somogyiová zmluva o nájme bytu 168,00 27. 7. 2017 1. 8. 2017 31. 7. 2019