Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy


Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/html/obecmad.sk/public_html/wp-includes/date.php on line 319

Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/html/obecmad.sk/public_html/wp-includes/date.php on line 354
Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
11/2019 zmluva Emília Gibitzová opakovaná nájomná zmluva 167,00 8. 11. 2019 11. 11. 2019 10. 11. 2021
19-120-01521 zmluva Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová 14, 811 08 Bratislava 51049775 zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,00 27. 9. 2019 8. 11. 2019
zmluva DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. Komárňanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky 31440398 zmluva o správe registratúrnych záznamov 31. 10. 2019
I312O41R8E8O1DO1 zmluva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 00 681 156 dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 28. 10. 2019
zmluva OZ AMARE Školská ulica 369/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove 52704289 zmluva o poskytnutí súčinnosti pri príprave dokumentácie pre projekt 1000,00 25. 10. 2019
140478 08U02 zmluva Environmentálny fond Nevädzová 5, 821 01 Bratislava 30796491 zmluva o poskytnutí podpory 140000,00 21. 10. 2019 26. 10. 2019
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/13 zmluva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava 42 181 810 zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (povinné prílohy k zmluve sú k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade) 139422,23 23. 10. 2019 24. 10. 2019
ZM - 25/2019 zmluva IQ ideas, s.r.o. Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 94911 Nitra 51113 325 bezpečnostná smernica 16. 10. 2019
10/2019 zmluva Irena Györeová opakovaná nájomná zmluva 141,00 10. 10. 2019 11. 10. 2019 10. 10. 2021
09/2019 zmluva Erika Vargová opakovaná nájomná zmluva 230,00 30. 9. 2019 1. 10. 2019 30. 9. 2021
71/2019/2 zmluva BALA, a.s. Veľká Budafa 66, 93034 Holice 36228427 dodatok č. 1 k zmluve o dielo 25. 9. 2019
19-332-01744 zmluva Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová 14, 811 08 Bratislava 51049775 zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,00 6. 8. 2019 21. 9. 2019
190820M/2019 zmluva MAXNETWORK s.r.o. Kpt. J. Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany 36250481 zmluva o dielo 14400,00 4. 9. 2019
zmluva Prima banka Slovensko, a.s. zmluva o grantovom účte 3. 9. 2019
zmluva ZŠ Mateja Korvína s VJM Dolný Štál zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 2. 9. 2019
8/2019 zmluva Peter Bedinszky opakovaná nájomná zmluva 167,00 30. 8. 2019 1. 9. 2019 31. 8. 2021
7/2019 zmluva Viera Jurigová opakovaná nájomná zmluva 195,00 30. 8. 2019 1. 9. 2019 31. 8. 2021
04/2019 zmluva Katarína Pónyová zmluva o nájme bytu 108,00 28. 8. 2019 1. 9. 2019 31. 8. 2021
03/2019 zmluva Mgr. Annamária Mezzeyová zmluva o nájme bytu 168,00 28. 8. 2019 1. 9. 2019 31. 8. 2021
zmluva JKL production, s.r.o. Donnerova 717/5, 84104 Bratislava 36286133 zmluva o spolupráci 3000,00 27. 8. 2019 28. 8. 2019