Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
zmluva Tibor Kása darovacia zmluva 4. 12. 2020 5. 12. 2020
20/04/010/43 zmluva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Ádorská č. 41, 929 01 Dunajská Streda 30794536 dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 11. 11. 2020 12. 11. 2020
2020/128/0125 zmluva Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5, 81782 Bratislava 00151742 zmluva o návratnej finančnej výpomoci 9422,00 5. 11. 2020 11. 11. 2020
zmluva Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o. Blagoevova 9, 851 04 Bratislava 44485441 dohoda o spolupráci 26. 10. 2020 27. 10. 2020
zmluva Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD. dohoda o spolupráci 26. 10. 2020 27. 10. 2020
UM-01/2020 zmluva Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD. Dunajská č. 27, 93101 Šamorín 43139817 zmluva o dielo 20300,00 26. 10. 2020 27. 10. 2020
zmluva KO - MONT MAD, s.r.o. dodatok č. 1 k zmluve o dielo 26. 8. 2020 27. 8. 2020
zmluva BAPROJ Ing. Bakos Karol dodatok č. 1 26. 8. 2020 27. 8. 2020
2/2020 zmluva František Hollý nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta 40,00 25. 8. 2020 26. 8. 2020 24. 8. 2030
zmluva EPIC Partner a.s. zmluva o dielo 1740,00 17. 8. 2020 22. 8. 2020
19-332-01744 zmluva Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová 14, 81108 Bratislava - Staré Mesto 51049775 dodatok č. 3 14. 7. 2020 1. 8. 2020
5190040532 zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 31595545 úrazové poistenie 12,00 31. 7. 2020 1. 8. 2020
03/2020 zmluva Robert Gódány zmluva o nájme bytu 167,00 31. 7. 2020 1. 8. 2020 31. 7. 2022
20/04/054/91 zmluva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Ádorská č. 41, 929 01 Dunajská Streda 30794536 dohoda o poskytnutí príspevku 29. 7. 2020 30. 7. 2020
2020/020/ZVP002 zmluva Tanečné divadlo Ifjú Szívek dodatok č. 2 7. 7. 2020 30. 7. 2020
3/2020 zmluva Alena Csörgőová zmluva o prenájme 270,00 23. 7. 2020 24. 7. 2020 26. 7. 2020
2/2020 zmluva Rebeka Bogyaiová nájomná zmluva KD 220,00 15. 7. 2020 18. 7. 2020 19. 7. 2020
1/2020 zmluva Tibor Domonkos nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta 40,00 14. 7. 2020 14. 7. 2020 13. 7. 2030
1/2020 zmluva Ján Németh zmluva o prenájme 80,00 10. 7. 2020 11. 7. 2020
11-415632 zmluva Union poisťovňa, a. s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31332051 dodatok č. 2 1926,33 2. 7. 2020 5. 7. 2020