Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
I312041R88801D02 zmluva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2. 12. 2019 4. 12. 2019
14/2019 zmluva Tamás Méheš opakovaná nájomná zmluva 136,00 29. 11. 2019 1. 12. 2019 30. 11. 2021
682/2019 zmluva Benjamin Kántor zámenná zmluva 70,49 29. 11. 2019 30. 11. 2019
19-332-01744 zmluva Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová 14, 811 08 Bratislava 51049775 dodatok č. 1 16. 9. 2019 30. 11. 2019
12/2019 zmluva Mária Marczellová opakovaná nájomná zmluva 195,00 29. 11. 2019 1. 12. 2019 30. 11. 2021
zmluva Tibor Kása kúpna zmluva 2970,00
zmluva Renáta Miklicsová kúpna zmluva 604,20 26. 11. 2019
11/2019 zmluva Emília Gibitzová opakovaná nájomná zmluva 167,00 8. 11. 2019 11. 11. 2019 10. 11. 2021
19-120-01521 zmluva Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová 14, 811 08 Bratislava 51049775 zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,00 27. 9. 2019 8. 11. 2019
zmluva DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. Komárňanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky 31440398 zmluva o správe registratúrnych záznamov 31. 10. 2019
I312O41R8E8O1DO1 zmluva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 00 681 156 dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 28. 10. 2019
zmluva OZ AMARE Školská ulica 369/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove 52704289 zmluva o poskytnutí súčinnosti pri príprave dokumentácie pre projekt 1000,00 25. 10. 2019
140478 08U02 zmluva Environmentálny fond Nevädzová 5, 821 01 Bratislava 30796491 zmluva o poskytnutí podpory 140000,00 21. 10. 2019 26. 10. 2019
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/13 zmluva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava 42 181 810 zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (povinné prílohy k zmluve sú k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade) 139422,23 23. 10. 2019 24. 10. 2019
ZM - 25/2019 zmluva IQ ideas, s.r.o. Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 94911 Nitra 51113 325 bezpečnostná smernica 16. 10. 2019
10/2019 zmluva Irena Györeová opakovaná nájomná zmluva 141,00 10. 10. 2019 11. 10. 2019 10. 10. 2021
09/2019 zmluva Erika Vargová opakovaná nájomná zmluva 230,00 30. 9. 2019 1. 10. 2019 30. 9. 2021
71/2019/2 zmluva BALA, a.s. Veľká Budafa 66, 93034 Holice 36228427 dodatok č. 1 k zmluve o dielo 25. 9. 2019
19-332-01744 zmluva Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová 14, 811 08 Bratislava 51049775 zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,00 6. 8. 2019 21. 9. 2019
190820M/2019 zmluva MAXNETWORK s.r.o. Kpt. J. Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany 36250481 zmluva o dielo 14400,00 4. 9. 2019