Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
zmluva Ladislav Méry opakovaná nájomná zmluva 167,00 30. 12. 2016 1. 1. 2017 31. 12. 2019
12/2016 zmluva Silvia Koczkásová opakovaná nájomná zmluva 139,00 21. 12. 2016 22. 12. 2016 21. 12. 2018
zmluva Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 zmluva o poskytovaní verejných služieb 16. 12. 2016
16/04/012/24 zmluva Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda Ádorská č. 41, 929 01 Dunajská Streda 307 945 36 úprava práv a povinností 16. 12. 2016
zmluva Jókaiho nadácia 94501 Komárno, Petőfiho 1 00656062 zmluva o reklamnej spolupráci 100,00 14. 12. 2016
zmluva Dan-Slovakia Agrar, a.s. 932 01 Vel'ký Meder, Nový Dvor 36 240 729 darovacia zmluva 6. 12. 2016
H/03/16 zmluva FORTE ACOUSTIC, spol. s r.o. Malý Lapáš, č.d. 36, 951 04 Malý Lapáš 36 779 385 zmluva o dielo 11918,40 1. 12. 2016
11972108U03 zmluva Environmentálny fond Martinská 49, 821 05 Bratislava 30 796 491 dotácia 48000,00 2. 11. 2016
zmluva Bc. Gabriel László darovacia zmluva 9. 11. 2016
zmluva Mgr. Nikoleta Almásiová darovacia zmluva 8. 11. 2016
zmluva Mgr. Nikoleta Almásiová dodatok č. 2 k zámennej zmluve 8. 11. 2016
11/2016 zmluva Ľudovít Sóky opakovaná nájomná zmluva 139,00 2. 11. 2016 3. 11. 2016 2. 11. 2018
1209000208 zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 poistná zmluva 08,06 1. 11. 2016
10/2016 zmluva Jaroslav Kürthy opakovaná nájomná zmluva 241,00 27. 10. 2016 28. 10. 2016 27. 10. 2018
31/50j/NS 2016 zmluva Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda Ádorská č. 41, 929 01 Dunajská Streda 307 945 36 dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti 4226,58 26. 10. 2016
60/2016/54 zmluva Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda Ádorská č. 41, 929 01 Dunajská Streda 307 945 36 dohoda o poskytnutí finančných príspevkov 2990,69 25. 10. 2016
35/51a/2016 zmluva Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda Ádorská č. 41, 929 01 Dunajská Streda 307 945 36 dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 2465,52 24. 10. 2016
137/§52a/2016 zmluva Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda Ádorská č. 41, 929 01 Dunajská Streda 307 945 36 dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 278,17 24. 10. 2016
zmluva Tibor Kása kúpna zmluva 19000,00 24. 10. 2016
zmluva Agrikolt s.r.o. 93014 Mad 195 36229261 dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 2242,86 17. 10. 2016