Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
zmluva Bc. Gabriel László Mad č. 199, 93014 Mad nájomná zmluva 1,00 31. 12. 2015 1. 1. 2016 31. 12. 2025
122015/MAD-2 zmluva MAXNETWORK s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866/18, Velké Úľany 36250481 Zmluva o poskytovaní technickej služby 28. 12. 2015
zmluva PORAGRO, s.r.o. Hontianska 100/48, 99128 Vinica 44 147 538 zmluva o dielo 1200,00 23. 12. 2015
56/2015/54 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 307 945 36 dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 4623,84 21. 12. 2015
zmluva EKOCONSULT KOMÁRNO spol. s r.o. Hradná 3, 945 05 Komárno 36 725 773 dodatok k zmluve o pôžičke 17. 12. 2015
zmluva N.M. - Audit, spol. s r.o. Piešt'anská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36 307 874 zmluva o poskytovaní audítorských služieb 700,00 14. 12. 2015
22/2015 zmluva Ladislav Bús 925 04 Tomášikovo 221 44613121 mandátna zmluva 1149,60 14. 12. 2015
zmluva PURA, spol. s r.o. Kračianská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 34 105 948 dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 10. 12. 2015 1. 1. 2016
07/2015 zmluva Zsolt Tóth opakovaná nájomná zmluva 230,00 4. 12. 2015 6. 12. 2015
1304/2015 zmluva Centrum vedecko-technických informácií SR Lančská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 00151882 zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 3. 12. 2015
05/2015 zmluva Vasil Nagy opakovaná nájomná zmluva 230,00 2. 12. 2015 3. 12. 2015 2. 12. 2017
23276/2015 zmluva Sociálna poist'ovňa Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 308 07 484 dohoda o o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov 1. 12. 2015
12/2015 zmluva Mária Marczellová zmluva o nájme bytu 195,00 30. 11. 2015 1. 12. 2015 30. 11. 2017
121511134 zmluva Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia 16,78 30. 11. 2015
121511132 zmluva Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia 16,78 30. 11. 2015
34/2015/54 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda Ádorská č. 41, 929 01 Dunajská Streda 30 794 536 dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 4623,84 26. 11. 2015
153/52a/2015 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda Ádorská č. 41, 929 01 Dunajská Streda 30 794 536 dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 952,80 25. 11. 2015
4/2015 zmluva Emília Gibitzová opakovaná nájomná zmluva 167,00 6. 11. 2015 11. 11. 2015 10. 11. 2017
zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda Ádorská č. 41, 929 01 Dunajská Streda 307 945 36 dohoda o podmienkach vykonania menších obecných služieb 6. 11. 2015
1209000156 zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00 585 441 poistná zmluva 16,12 1. 11. 2015