Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/html/obecmad.sk/public_html/wp-includes/date.php on line 319 Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/html/obecmad.sk/public_html/wp-includes/date.php on line 354
Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
6/2018 zmluva Ladislav Nagy opakovaná nájomná zmluva 139,00 30. 4. 2018 1. 5. 2018 30. 4. 2020
38 346 zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 00177474 zmluva o poskytnutí dotácie 3000,00 26. 4. 2018
zmluva BAPROJ Ing. Bakos Karol zmluva o dielo 2760,00 25. 4. 2018
2/1000101836 zmluva Zapadoslovenská vodárenská spolodnost', a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 19. 4. 2018
zmluva WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o. Dunajské nábrežie 1159/5, 94505 Komárno 45730041 zmluva o dielo 600,00 16. 4. 2018
zmluva Mesto Dunajská Streda dodatok č. 8 02,78 28. 2. 2018
zmluva INNOVATIVE PROJECT s.r.o. Dunajské nábrežie 1159/5, 94505 Komárno 44094949 zmluva o dielo 8506,80 4. 4. 2018
9489000058 zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistná zmluva 16,12 1. 4. 2018
04/2018 zmluva Denisa Valaseková opakovaná nájomná zmluva 108,00 29. 3. 2018 1. 4. 2018 31. 3. 2020
02/2018 zmluva Ladislav Almási zmluva o nájme bytu 168,00 29. 3. 2018 1. 4. 2018 31. 3. 2020
18/04/50J/12 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 307 945 36 dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti 4663,80 22. 3. 2018
18/04/52A/13 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30794536 dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 600,24 22. 3. 2018
2/1000099696 zmluva Zapadoslovenská vodárenská spolodnost', a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 19. 3. 2018
RG2018101075 zmluva RECYKLOGROUP a.s. Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava 48116441 zmluva o spolupráci 2721,74 28. 2. 2018
02/2018 zmluva Pavel Csiba opakovaná nájomná zmluva 255,00 28. 2. 2018 1. 3. 2018 29. 2. 2020
zmluva SPP a.s. dodatok č. 3 k zmluvám o dodávke plynu 23. 2. 2018
zmluva ŠEVT a.s. rámcová zmluva MŠ 13. 2. 2018
zmluva ŠEVT a.s. rámcová zmluva ZŠ 13. 2. 2018
zmluva vyd. Alex II, s. r. o. Stará Gala 7, 930 34 Holice 36 707 511 inzercia 500,00 15. 1. 2018
121747969 zmluva Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 návrh zmluvy o pripojení 15. 1. 2018