Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
75/OSP/2017 zmluva Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10, Trnava 37836901 zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 750,00 25. 5. 2017
095 2 M/2017 zmluva Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10, Trnava 37836901 zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 400,00 12. 5. 2017
036/1/K/2017 zmluva Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10, Trnava 37836901 zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 300,00 3. 5. 2017
03/2017 zmluva Magdaléna Németh opakovaná nájomná zmluva 230,00 28. 4. 2017 1. 5. 2017 30. 4. 2019
02/2017 zmluva Lýdia Tóthová zmluva o nájme bytu 136,00 28. 4. 2017 1. 5. 2017 30. 4. 2019
3020259 zmluva OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava 31 318 916 zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP 27. 3. 2017
zmluva Attila Mészáros A. Sipossa 1234/31, 936 01 Šahy 50319761 zmluva o dielo 200,00 30. 3. 2017
3/2017/54 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30794536 dohoda o poskytnutí finančných príspevkov 4182,45 29. 3. 2017
17/2017/54 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30794536 dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest 912,00 29. 3. 2017
zmluva Mária Szabó dodatok č. 4 k opakovanej nájomnej zmluve 27,00 13. 3. 2017
zmluva HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o. Jégého 14/44A, 821 08 Bratislava 36 841 196 zmluva o dielo 600,00 10. 3. 2017
01/2017 zmluva Mária Szabó opakovaná nájomná zmluva 241,00 28. 2. 2017 1. 3. 2017 28. 2. 2019
02/2017 zmluva Vojtech Škuliba opakovaná nájomná zmluva 238,00 28. 2. 2017 1. 3. 2017 28. 2. 2019
zmluva ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 dodatok k zmluve 30. 1. 2017
01/2017 zmluva Árpád Berec zmluva o nájme bytu 225,00 25. 1. 2017 1. 2. 2017 31. 1. 2019
zmluva Rubiconprint, s.r.o. Prvá ulica 150/28, 931 01 Šamorín-Mliečno 46508643 inzercia 600,00 23. 1. 2017
zmluva Melinda Molnárová dodatok č. 3 k opakovanej nájomnej zmluve 15,00 12. 1. 2017
QUO-30053-D7J2/1 zmluva MEDIATEL s.r.o. Miletičova 21, 82108 Bratislava 35859415 zmluva o uverejnení inzercie 150,00 5. 1. 2017
zmluva Ladislav Méry opakovaná nájomná zmluva 167,00 30. 12. 2016 1. 1. 2017 31. 12. 2019
12/2016 zmluva Silvia Koczkásová opakovaná nájomná zmluva 139,00 21. 12. 2016 22. 12. 2016 21. 12. 2018