Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
02/2018 zmluva Ladislav Almási zmluva o nájme bytu 168,00 29. 3. 2018 1. 4. 2018 31. 3. 2020
18/04/50J/12 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 307 945 36 dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti 4663,80 22. 3. 2018
2/1000099696 zmluva Zapadoslovenská vodárenská spolodnost', a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 19. 3. 2018
RG2018101075 zmluva RECYKLOGROUP a.s. Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava 48116441 zmluva o spolupráci 2721,74 28. 2. 2018
zmluva SPP a.s. dodatok č. 3 k zmluvám o dodávke plynu 23. 2. 2018
zmluva ŠEVT a.s. rámcová zmluva MŠ 13. 2. 2018
zmluva ŠEVT a.s. rámcová zmluva ZŠ 13. 2. 2018
zmluva vyd. Alex II, s. r. o. Stará Gala 7, 930 34 Holice 36 707 511 inzercia 500,00 15. 1. 2018
121747969 zmluva Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 návrh zmluvy o pripojení 15. 1. 2018
QUO-43129-X1J4/0 Z574 MEDIATEL s.r.o. Miletičova 21, 82108 Bratislava 35859415 zmluva o uverjnení inzercie 150,00 4. 1. 2018
zmluva RECYKLOGROUP a.s. Záhradnícka 51, 82108 Bratislava 48116441 zmluva o budúcej zmluve 31. 12. 2017
zmluva Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi dodatok č. 6 k hospodárskej zmluve 292,50 30. 12. 2017
741/2017-012 zmluva Ladislav Szabó s.r.o. zmluva o dielo 15180,00 8. 12. 2017
zmluva Zsolt Tóth opakovaná nájomná zmluva 230,00 5. 12. 2017 6. 12. 2017 5. 12. 2019
04/2017 zmluva Tamáš Méheš zmluva o nájme bytu 136,00 27. 11. 2017 1. 12. 2017 30. 11. 2019
zmluva Ladislav Szabó s.r.o. Nová 323, 94603 Dedina Mládeže 47175788 zmluva o dielo 182626,31 23. 11. 2017
123731 08U02 zmluva Environmentálny fond Martinská 49, 821 05 Bratislava 30 796 491 dodatok č. 1 14. 11. 2017
zmluva Mária Marczellová opakovaná nájomná zmluva 195,00 30. 11. 2017 1. 12. 2017 30. 11. 2019
zmluva Ladislav Gyerák dodatok č. 3 k opakovanej nájomnej zmluve 15,00 15. 11. 2017
zmluva Melinda Molnárová dodatok č. 4 k opakovanej nájomnej zmluve 17,00 15. 11. 2017