Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
zmluva Alžbeta Brondošová nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta 9,20 7. 9. 2017 7. 9. 2017 6. 9. 2027
522/2017 zmluva Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 00151513 zmluva o poskytnutí dotácie 1000,00 11. 8. 2017
zmluva Vojtech Škuliba dodatok č. 2 k opakovanej nájomnej zmluve 24,00 22. 8. 2017
zmluva MAPA Slovakia Digital s.r.o. Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 45 325 600 zmluva o spracovaní osobných údajov 14. 8. 2017
zmluva MAPA Slovakia Digital s.r.o. Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 45 325 600 zmluva o poskytovaní služieb 240,00 14. 8. 2017
zmluva Obec Kányád zmluva o spolupráci 11. 8. 2017
zmluva ProWire s.r.o. Pávia 2348/11, 94501 Komárno 50510827 zmluva o manažmente VO 1500,00 31. 7. 2017
zmluva ProWire s.r.o. Pávia 2348/11, 94501 Komárno 50510827 zmluva o dielo 1000,00 31. 7. 2017
03/2017 zmluva Annamária Somogyiová zmluva o nájme bytu 168,00 27. 7. 2017 1. 8. 2017 31. 7. 2019
zmluva Ladislav Szabó s.r.o. Nová 323, 94603 Dedina Mládeže 47175788 zmluva o dielo 95146,72 25. 7. 2017
zmluva KO - MONT Mad, s.r.o. 93014 Mad 130 zmluva o prenájme 2200,00 19. 7. 2017 20. 7. 2017 18. 7. 2019
5-ST DS - 30/2017 zmluva Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10, Trnava 37836901 zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 600,00 18. 7. 2017
zmluva Eva Pápaiová opakovaná nájomná zmluva 230,00 30. 6. 2017 1. 7. 2017 30. 6. 2019
zmluva Norbert Brunczvik opakovaná nájomná zmluva 108,00 30. 6. 2017 1. 7. 2017 30. 6. 2019
1/2017 zmluva Ladislav Szabo s.r.o. Remeselnícka 19/A, 94603 Kolárovo 47175788 zmluva o dielo 96659,57 28. 6. 2017
zmluva Mariana Kardošová dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu 28,00 28. 6. 2017
zmluva Hajnalka Sátorová dodatok č. 2 k opakovanej nájomnej zmluve 19,00 28. 6. 2017
zmluva Csilla Szabóová dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu 13,00 28. 6. 2017
zmluva Peter László dodatok č. 2 k opakovanej nájomnej zmluve 28,00 28. 6. 2017
63/2017/§ 54 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30 794 536 dohoda o poskytnutí finančných príspevkov 5579,96 23. 6. 2017