Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/html/obecmad.sk/public_html/wp-includes/date.php on line 319 Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/html/obecmad.sk/public_html/wp-includes/date.php on line 354
Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
zmluva KO - MONT MAD, s.r.o. dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov 19. 7. 2018
zmluva Jókaiho nadácia darovacia zmluva 100,00 16. 7. 2018
2 - SZ DS - 27/2018 zmluva Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10, Trnava 37836901 zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 1000,00 3. 7. 2018
zmluva Marian Bogyai kúpna zmluva 493,74 2. 7. 2018
zmluva Eugen Bogyai kúpna zmluva 1621,27 2. 7. 2018
zmluva OTP Banka Slovensko, a.s. zmluva o grantovom účte 15. 6. 2018
07/2018 zmluva Ladislav Gyerák opakovaná nájomná zmluva 136,00 31. 5. 2018 1. 6. 2018 31. 5. 2020
zmluva ITAK, s.r.o. Baštová 38, 94501 Komárno 36523488 Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 25. 5. 2018
zmluva MAPA Slovakia Digital s.r.o. zmluva o spracovaní osobných údajov 14. 8. 2017
1/2018 zmluva Katarína Szabóová nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta 09,20 17. 5. 2018
6/2018 zmluva Ladislav Nagy opakovaná nájomná zmluva 139,00 30. 4. 2018 1. 5. 2018 30. 4. 2020
05/2018 zmluva Ladislav Nagy opakovaná nájomná zmluva 230,00 30. 4. 2018 1. 5. 2018 30. 4. 2020
38 346 zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 00177474 zmluva o poskytnutí dotácie 3000,00 26. 4. 2018
zmluva BAPROJ Ing. Bakos Karol zmluva o dielo 2760,00 25. 4. 2018
2/1000101836 zmluva Zapadoslovenská vodárenská spolodnost', a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 19. 4. 2018
zmluva WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o. Dunajské nábrežie 1159/5, 94505 Komárno 45730041 zmluva o dielo 600,00 16. 4. 2018
zmluva Mesto Dunajská Streda dodatok č. 8 02,78 28. 2. 2018
zmluva INNOVATIVE PROJECT s.r.o. Dunajské nábrežie 1159/5, 94505 Komárno 44094949 zmluva o dielo 8506,80 4. 4. 2018
9489000058 zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistná zmluva 16,12 1. 4. 2018
04/2018 zmluva Denisa Valaseková opakovaná nájomná zmluva 108,00 29. 3. 2018 1. 4. 2018 31. 3. 2020