Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
123731 08U02 zmluva Environmentálny fond Martinská 49, 821 05 Bratislava 30 796 491 dodatok č. 1 20. 11. 2017
zmluva Ladislav Gyerák dodatok č. 3 k opakovanej nájomnej zmluve 15,00 15. 11. 2017
zmluva Melinda Molnárová dodatok č. 4 k opakovanej nájomnej zmluve 17,00 15. 11. 2017
zmluva Roland Šimonek dodatok č. 3 k opakovanej nájomnej zmluve 23,00 15. 11. 2017
zmluva Tomáš Póda dodatok č. 2 k opakovanej nájomnej zmluve 24,00 15. 11. 2017
zmluva Obec Bakonytamási 8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1. Együttműködési szerződés 10. 11. 2017
zmluva Obec Bakonytamási 8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1. zmluva o partnerskej spolupráci 10. 11. 2017
2017/04/054/2 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30 794 536 dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov 6876,47 27. 10. 2017
zmluva N.M. - Audit, spol. s r.o. Piešt'anská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36307874 zmluva o poskytovaní audítorských služieb 840,00 3. 10. 2017
116/2017/54 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30794536 dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov 17287,62 27. 9. 2017
12373108U02 zmluva Environmentálny fond Martinská 49, 821 05 Bratislava 30796491 dotácia 90000,00 14. 9. 2017
zmluva Denisa Valaseková dodatok č. 4 k opakovanej nájomnej zmluve 11,00 19. 9. 2017
zmluva Vojtech Škuliba dodatok č. 3 k opakovanej nájomnej zmluve 15,00 19. 9. 2017
zmluva Ladislav Nagy dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu 19,00 19. 9. 2017
zmluva Emília Gibitzová dodatok č. 4 k opakovanej nájomnej zmluve 11,00 19. 9. 2017
zmluva Mária Szabó dodatok č. 2 k opakovanej nájomnej zmluve 23,00 19. 9. 2017
zmluva Andrea Kázmérová Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu 20,00 19. 9. 2017
zmluva Alžbeta Brondošová nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta 9,20 7. 9. 2017 7. 9. 2017 6. 9. 2027
zmluva ZŠ Mateja Korvína s VJM Dolný Štál Hlavná 41/113, Dolný štál 37836447 zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 31. 8. 2017 4. 9. 2017 29. 6. 2018
07/2017 zmluva Viera Jurigová opakovaná nájomná zmluva 195,00 25. 8. 2017 1. 9. 2017 31. 8. 2019