Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
5-ST DS - 30/2017 zmluva Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10, Trnava 37836901 zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 600,00 18. 7. 2017
zmluva Eva Pápaiová opakovaná nájomná zmluva 230,00 30. 6. 2017 1. 7. 2017 30. 6. 2019
zmluva Norbert Brunczvik opakovaná nájomná zmluva 108,00 30. 6. 2017 1. 7. 2017 30. 6. 2019
1/2017 zmluva Ladislav Szabo s.r.o. Remeselnícka 19/A, 94603 Kolárovo 47175788 zmluva o dielo 96659,57 28. 6. 2017
zmluva Mariana Kardošová dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu 28,00 28. 6. 2017
zmluva Hajnalka Sátorová dodatok č. 2 k opakovanej nájomnej zmluve 19,00 28. 6. 2017
zmluva Csilla Szabóová dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu 13,00 28. 6. 2017
zmluva Peter László dodatok č. 2 k opakovanej nájomnej zmluve 28,00 28. 6. 2017
63/2017/§ 54 zmluva ÚPSVaR Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 30 794 536 dohoda o poskytnutí finančných príspevkov 5579,96 23. 6. 2017
zmluva Zsolt Tóth dodatok č. 3 k opakovanej nájomnej zmluve 83,00 7. 6. 2017
zmluva Ladislav Nagy dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu 80,00 7. 6. 2017
zmluva Erika Vargová dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu 104,00 7. 6. 2017
zmluva Erika Bugárová dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu 70,00 7. 6. 2017
zmluva Eva Pápaiová dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu 71,00 7. 6. 2017
zmluva Magdaléna Németh dodatok č. 1 k opakovanej nájomnej zmluve 86,00 7. 6. 2017
zmluva Eva Miklósová dodatok č. 1 k opakovanej nájomnej zmluve 78,00 7. 6. 2017
zmluva Vasil Nagy dodatok č. 3 k opakovanej nájomnej zmluve 81,00 7. 6. 2017
zmluva László Kozma dodatok č. 3 k opakovanej nájomnej zmluve 45,00 7. 6. 2017
3-DS/2/2017 zmluva Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10, Trnava 37836901 2007,00 5. 6. 2017
zmluva Mesto Dunajská Streda 00 305 383 dodatok č. 7 14. 2. 2017