Zásady odmeňovania poslancov OZ Obce Mad

Zásady odmeňovania poslancov OZ Obce Mad

dokument (.pdf): ZOmad