VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska

VZN 2/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Mad

dokument (.pdf) VZN0218