VZN 1/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby

Všeobecné záväzné nariadenie obce Mad

č. 1/2016

o poskytovaní opatrovateľskej služby

(dokument .pdf) vzn0116