VZN 04/2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mad č.4/2013,

o dani z nehnuteľnosti na území obce Mad

VZN0413