VZN 02/2014 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mad 02/2014 o dani z nehnuteľnosti VZN022014 (.pdf)