Výzva pre občanov!

                      INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o.

      Výzva pre občanov!

Zachovať ľudské zdravie je najdôležitejšie, ako aj ochrana životného prostredia pre budúce generácie, preto Vám upozorňujeme na triedenie odpadu! Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu! Preto Vás žiadame odkladať do nádob, ktoré sú rozmiestnené v kultúrnom dome. Spoločnosť INSA s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami zabezpečuje zber, dopravu a a recykláciu batérií a akumulátorov.

Poprosíme Vás, chráňte našu prírodu!