Výzva/oznámenie o vstupe

Výzva/oznámenie o vstupe na dotknuté pozemnky

dokument (.pdf): VVvstupZSDIS