Výzva na predkladanie ponúk na poskytovanie služieb

   Poskytnutie služby – externý manažment pre projekt:

Zberný dvor Mad

dokument (.pdf): vPPzbd18