Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

„Obstaranie strojno-technologického vybavenia – obec Mad (VO2)“

dokument (.pdf): výzva