Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

“ Vybudovanie skladu a garáže hasičskej techniky v obci Mad“

dokument (.pdf): výzva