Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„Detské ihrisko v obci Mad“

dokument (.pdf) vppDITMad