Výzva – na odstránenie a okliesnenie stromov

Západoslovenská distribučná vyzýva našich občanov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

 

– Orezy listnatých drevín je možné realizovať vo vegetačnom období od 1. apríla 2018 do 30. septembra 2018.

 

– Výrub drevín je možné realizovať mimo vegetačného obdobia.