Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

zbierka zákonov

dokument (.pdf): rozhodnutie – vyhlásenie volieb

 

Informácie pre voliča

dokument (.pdf): Informácie pre voliča

 

Práva voliť a byť volený

dokument (.pdf): Práva voliť a byť volený

 

Žiadosť o voľbu poštou

dokument (.pdf): Žiadosť o voľbu poštou

 

Poučovanie o spôsobe hlasovania, ktorý požiadal voľbu poštou

dokument (.pdf): Poučovanie o spôsobe hlasovania, ktorý požiadal voľbu poštou