Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

Od 01.01.2019 štvrťročné súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. sú zverejnené na portáli Úradu pre verejné obstarávanie na webovom sídle:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/7013