Rekultivácia skládky TKO

Pamätná tabuľa k projektu Rekultivácie skládky TKO v obci Mad
tko mad 1.