Oznámenia o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenia o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

dokument (.pdf) oznVS18