oznam – Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda

OZNAM

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda oznamuje tým chovateľom ošípaných, ktorí chovajú jednu ošípanú alebo viac ošípaných pre vlastnú spotrebu alebo na predaj, že majú povinnosť zaregistrovať ich do centrálnej evidencie v zmylse rozhodnutia vydaného Európskou komisiou zo dňa 6. novembra 2018.

Zaregistrovanie sa môže uskutočniť v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30 hodiny v Regionálnej veterinárnej a potravinárskej správy v Dunajskej Strede.

 

Bližšie informácie dostanete na telefónnom čísle: 031 /552 48 70 alebo na 0905 875 136.