Oznam obecného úradu

04. 01. 2021

Oznamujeme obyvateľom obce, že v zmysle  uznesenia vlády zo dňa 31.12.2020 je obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania do 24.01.2020 preto žiadame o zváženie osobnej návštevy obecného úradu a odporúčame vybavenie úradných záležitostí prostredníctvom elektronickej alebo telefonickej komunikácie. Záležitosti finančného charakteru voči úradu môžete vybaviť prostredníctvom pošty – poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Za pochopenie ďakujeme! Tel: 031/5513126 Email: info@obecmad.sk Číslo účtu:  SK57 5600 0000 0038 0683 7006