Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

odvoláva

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

od 3.9. 2018

dokument (.pdf) ORHaZZodvolanie