návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska

návrh VZN 2/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Mad

dokument (.pdf) nVZN0218