Mimoriadne núdzové opatrenie – vtáčia chrípka

Mimoriadne núdzové opatrenie – vtáčia chrípka

dokument (.pdf) opatrenie VCh