VZN 04/2013

16. 12. 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mad č.4/2013, o dani z nehnuteľnosti na území obce Mad VZN0413

VZN 03/2013

22. 11. 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mad č.3/2013, o udeľovaní čestného občianstva, cien a odmien obce Mad VZN0313

VZN 9/2011

21. 07. 2011

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mad č. 9/2011, ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce Mad dokument (.pdf) vzn0911

VZN 2/2010

20. 10. 2010

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o podminkach držania psov (.pdf) VZN0210